Skelbimų lenta


2020 02 02

METINIS V.MEGRE KNYGŲ SKAITYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Kovo 14 d. giminės sodybų gyvenvietėje “ŠVENTASODIS”

Pajurgiškės, Beižionių sen., Elektrėnų sav.

„Ir net mintis, svajonė apie giminės sodybą, kur viskas sandoroj, harmonijoj su tavimi, yra kur kas artesnė Dievui negu gausybė ritualų įmantrių. Meilingoje sodyboj žmogui atsivers Visatos paslaptys. Savy ūmai aptiks žmogus gebėjimų tokių nepaprastų, kokius dabar nelengva būtų net įsivaizduoti. Ir taps žmogus iš tikro panašus į Dievą, tasai žmogus, kuris aplink save ims kurti dievišką pasaulį.”  V. Megre „Pasaulio sukūrimas”

Suvažiavime laukiami visi, kuriems rūpi Anastasijos idėjų įgyvendinimas Lietuvoje, kurie svajoja, kuria, ar jau gyvena giminės sodybose bei kitaip prisideda prie šių idėjų įsikūnijimo. Pabūsime drauge jaukiame bendraminčių rate, susikaupime ir atsipalaidavime, rimtyje ir džiaugsme.

Suvažiavimo eiga:
10.30  Registracija. Įžangos žodis. Suvažiavimo rengėjai
11.00  Sutartinės jėga, reikšmė, ypatybė. Giedojimo pamokėlė. Dorotė Girskienė
11.30  Protėvių atminimui ir bendram apsijungimui sutartinių giedojimas ant Alkakalnio
12.00  Kedrų sodinimas (norintys galės išsikasti skroblų, pušelių, slyvų)
12.30  Trumpas pasivaikščiojimas po Šventasodžio gyvenvietę
13.00   Pietūs
Pranešimai ir pamąstymai bendrame rate:
14.00  Nuo ko pradėti giminės sodybą? Nuo ko pradėti giminės sodybų gyvenvietę? Dvidešimties metų patirtis. Ingrida Žitkauskienė
14.15  Klausimai-atsakymai. Diskusija
14.30   Muzikinė pertraukėlė

14.45  Žaliosios Lietuvos vizija. Monika Peldavičiūtė
15.00   Diskusija: kaip mes – giminės sodybų kūrėjai – galime prisidėti ir prisidedame prie bendros mūsų šalies vizijos.
15.15   Muzikinė pertraukėlė
15.30   Nauja civilizacija. Pasiruošimas jai. Naujos mokyklos pagrindas: ne tik kaip, o ką, kokias žinias perduoti vaikams.  Milda Lomanienė ir Neringa Rimkutė Streikienė
15.45   Diskusija, pamąstymai apie siektiną švietimo turinį.
16.00 Dainos, šokiai, rateliai

Papildoma informacija:
Kaip atvykti:
Už Semeliškių link Aukštadvario, antras posūkis į dešinę į Beižionis. Pravažiavus Barboriškes už 7 km stulpelio į kairę.  Nuo ten sekite rodyklėmis.
Google žemėlapių nuoroda: https://goo.gl/maps/chotHbKBt49norPy5
Ką turėti su savimi:
Atsivežti kažko skanaus sau ir kaimynui, nes bus bendras stalas – vaišės suvežtinės. Turėti dubenėlį, puodelį, maisto įrankius. Pasiimti tapkes ar šiltas kojines. Pasirūpinti apranga pagal oro sąlygas, patogia ir neperšlampančia avalyne.
Nepersistengti su sunkiais nešuliais, nes neaišku iki kur bus pravažiuojama ir nuo mašinos gali tekti paeiti iki poros kilometrų. Išimtinais atvejais bus galimybė pavažiuoti traktoriuko priekaboje,  kreiptis į Regimantą 869817092
Susisiekimui:
Pasiklydus ar nežinant, kaip atvykti kreiptis į Marijų 862010245
Kitais klausimais kreiptis į Ingridą 868246139 
Ritą 860486281
Jūratė 865060026

Renginio organizatoriai: Aurelijus, Agnė, Rita, Marijus, Jūratė, Igoris, Linas, Regimantas, Ingrida
Google žemėlapių nuoroda: https://goo.gl/maps/chotHbKBt49norPy5

2017 10 04

Kilus nesklandumams, mūsų svetainės pildymas sustabdytas. Sukūręs mūsų internetinį puslapį bei visus tuos metus techniniais klausimais mums talkinęs žmogus, pasikeitus gyvenimiškom aplinkybėm, daugiau nebegali mums pagelbėti. Esam dėkingos jam už nuveiktus darbus.
Dabar laukiame atsakymo iš kito žmogaus dėl šių darbų perėmimo.
Kai tik puslapis bus techniškai sutvarkytas, pradėsime ir vėl jį pildyti.
Ačiū jums už kantrybę.


2017 10 04

Giminės sodybų kūrėjų susitikimas 2017 06 04

2017m. birželio 4 dieną, šį sekmadienį, kviečiame susitikti Šventasodžio bendruomenės sodyboje.
Susitikimo pradžia 11 val.
Pietūs suneštiniai.
Dalinamės žemėlapio nuoroda, kurioje nurodyta pati artimiausia vieta mūsų bendruomenės sodybai:
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#q=vidokiai
Važiuojant iš Kauno, ar iš Vilniaus važiuoti link Semeliškių. Už Semeliškių (važiuojant Aukštadvario kryptimi) 2-as posūkis į dešinę, į Beižionis (žemėlapyje kelias pažymėtas nr. 4716). Pravažiavus Barboriškes, už septinto kilometro stulpelio sukti į kairę. Tai jau mūsų kaimo kelias. Važiuoti juo laikantis viduriuko (niekur nenusukant), o už ežeriuko, ties išsišakojimu pasukti dešiniau, kur ženklas privati valda. Kilus neaiškumams, susisiekite su Ingrida, tel. 8682 46 139.
Iki pasimatymo.


2017 05 02

Vladimiras Megre apie vartojamos terminologijos svarbą

Ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje dar vis susiduriama su vaizdinio pavadinimo problema, kai painiojama ekogyvenviečių ir giminės sodybų gyvenviečių sąvokos ir supratimas. Neseniai vykusiame Gimtosios Partijos suvažiavime Vladimirui Megre buvo užduotas klausimas šia tema. Kadangi tai itin aktualu ir mums, siūlome įsiklausyti į atsakymą.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuzslKBwQVY

Nesuprantantiems rusiškai, pateikiame apytikslį vertimą į lietuvių kalbą:

„Judėjimo viduje ir giminės sodybose svarbiausia kalbėtis viens kitam suprantama kalba. Todėl norisi užduoti štai tokį klausimą:
Kokia jūsų kaip knygų autoriaus nuomonė, koks turėtų būti teisingas pavadinimas? Šis klausimas atsirado, kadangi kažkas naudoja ekogyvenviečių pavadinimą, – apie tai buvo jau ne kartą kalbėta, – kai kas tokias teritorijas vadina giminės gyvenvietėmis, o kai kas giminės sodybų gyvenvietėmis. Kiekvienas jų savimi neša skirtingus vaizdinius. Kaip jums atrodo, ar tai tas pats vaizdinys ar visgi jie skirtingi?

V.Megre atsakymas į klausimą:
Sakydamas giminės gyvenvietės aš suklydau, teisingiausia vadinti – gyvenvietės, susidedančios iš giminės sodybų.
Kas liečia amžiną ginčą kaip teisingai pavadinti gyvenvietes, sukurtas knygų apie Anastasiją pagrindu, pasakyčiau taip: kai kas jas pradeda vadinti ekogyvenvietėmis, atrodytų, kad tai nieko tokio, esmė lyg ir nesikeičia. Bet išties keičiasi ne tik esmė, nuo to keičiasi ateitis. Kaip laivą pavadinsi, taip jis ir paplauks.
Reikalas tas, kad kažkas tikslingai užsiima vedimu į šalį. Aš žinau, kas jie, galiu įvardinti konkrečius vardus, pavardes ir tuo užsiimančias organizacijas. Labai gerai, kad jūs iškėlėte šį klausimą.
Yra pasaulinis judėjimas. Eko judėjimas. Pasaulyje, pavyzdžiui JAV, yra ekogyvenvietės. Jų mažai, labai mažai. Ir toli gražu ne viskas tose gyvenvietėse sukurta taip, kaip giminės sodybose. Ir iš ten buvo bandoma gyvenvietes, susidedančias iš giminės sodybų, pervadinti ekogyvenvietėmis. O dėl ko, kokiu tikslu? Ogi todėl, kad ekosistemos, ekogyvenviečių vystymui skiriami pakankamai dideli pinigai. Žmonėms, gaunantiems tuos pinigus, norėtųsi, kad pas juos iškart atsirastų 400 gyvenviečių, susidedančių iš giminės sodybų, bet pervadintų ekogyvenvietėmis. Galbūt tuomet pinigais padėtų tarptautinis fondas. O kiek išvis yra tų ekogyvenviečių? Vienetai! Ir koks organizacijos principas? Kokia ideologija? Jie sako: „ Mes kovosime už gyvenamosios aplinkos gerinimą.“ Štai vienintelis tikslas. Bet tai neteisinga. Tai visiškai kita ideologija. Tai judėjimas, kuris nepriimamas tautos, ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse. Jeigu jis būtų priimamas, tų gyvenviečių būtų galbūt jau net ir milijonai. O jų vienetai, vadinasi, kažkas ne taip, vadinasi, žmogaus širdis neatsiliepia į tai. Ir ji neatsilieps ir ateityje. Todėl su terminais reikėtų elgtis labai labai atsargiai.
Aš kalbėjausi su tais žmonėmis, kai dalyvavau ONN. Tai geri žmonės, bet jie iki galo kažko dar nesuvokę ir tęsia savo bandymus. Ir ten yra žmonių, kurie jiems nepritaria, bet tegul jie patys tarpusavyje išsiaiškina.
Ne visai normalu, kai pas mus yra toks laikraštis, kuris pateikia save lyg ir giminės sodybų idėjų pagalbininku, tik staiga spausdina straipsnį, kad visiems reikia iš giminės sodybų persivadinti ekogyvenvietėmis. Ir tai ne vienintelis toks šio laikraščio išsišokimas, lyg ir mūsiškio, lyg ir į temą. Jie rašo vis gerai, gerai apie giminės sodybas, po to šast tokia medžiaga, nors nieks jos nedavė. Medžiaga parašyta žmogaus, kuris jau miręs ir kuris buvo apdirbamas. Bet kažkodėl jie ištempia šią medžiagą ir spausdina. Aš manau, kad reikia suprasti šią situaciją ir atitinkamai elgtis.
Klausimas iš salės: Ar nemanote, jog suktumas slypi smulkmenose? Specialiai įnešama painiava, tikslingai kuriant atsvarą giminės sodybų vystymosi procesui? Tai yra vykdomas suvokimo pakeitimas, įvedami tam tikri nauji niuansai, o po to žmonės žiūri į ekogyvenvietę. Jiems ten kažkas nepavyksta, tarkim, įsisuka kitokia energetika, kažkokie kitokie supratimo dalykai ir pan. Žmonės mato: ekogyvenvietės – kažkokia nesąmonė, vadinasi, giminės sodybos irgi ne tai. Man atrodo, tai kitos pusės tikslingi veiksmai keičiant suvokimą.
V.Megre:
Visiškai teisingai. Jūs viską tiksliai pasakėte ir tai, žinoma, vedimas į šalį. Būtent todėl reikia tiksliau rinktis terminus.“


2017 03 30


GIMINĖS SODYBŲ KŪRĖJŲ SUSITIKIMAS

2017 m. balandžio 8 dieną (šeštadienį) kviečiame susitikti Višakio Rūdos kultūros namuose, esančiuose Šaltinėlio g. 1.
Žemėlapio nuoroda, kur galite pasitikslinti susitikimo vietą: http://www.maps.lt/map/default.aspxlang=lt
Renkamės nuo 10 val., bendro pokalbių rato pradžia planuojama 11 val.
Iki greito susimatymo.


2017 03 27

Mąstant toliau giminės sodybų įstatymo tema, pateikiu ištrauką (prisegu atskirame dokumente) iš V.Megre knygos Naujoji civilizacija, Ingridos surašytus pamąstymus (žemiau) bei mūsų puslapyje talpinamą projektą, kuriame išsamiai aprašytos įvairios sritys, susijusios su giminės sodybomis. Čia taipogi atrasite ir atskirą skyrių Švietimo ekologija, pamąstymui ar susidėliojimui ir kitai mūsų pasirinktai susitikimo temai apie vaikus. Kiekvienas galime parinkti ištraukų šia tema, konkrečiais rūpimais klausimais, o jau susitikimo metu visa tai aptarsime.

Ištrauka_1

Skaitantiems rusiškai – Rusijoje jau paruoštas Giminės sodybų įstatymo projektas.

-ФЗ О Родовых поместьях (18.04.2013)

GIMINĖS SODYBŲ ĮSTATYMAS

Toks įstatymas gali užtikrinti ne tik giminės sodybų gyventojų, bet ir kitų tautiečių, tuo pačiu aplinkos apsaugą. Ir ne tik. Tai vienas iš galimų mūsų tėvynės ateities kelių. Pateiksiu tik kelias gaires apmąstymui, toliau reikalingas nuoseklus bendraminčių darbas, pasitelkiant į pagalbą teisininkus.
Įstatyme turėtų būti įrašyta, kad giminės sodyba tai namai, kuriuose gyvenama nuolat. Kuris gyventojas norės teršti savo namus? Atkris visokios privalomos saugojimo zonos, nes kas gi geriau pasirūpins savo aplinka, negu joje gyvenantis ir Meilės erdvę kuriantis žmogus.
Gali būti atskiras nurodymas, kad sodyboje vykdoma gamtinė žemdirbystė, nenaudojant jokių aplinkai kenksmingų medžiagų.
Įsikūrimas turėtų vykti trejų metų laikotarpyje. Sklypas, jeigu jame trejus metus nevykdoma jokia veikla, netenka giminės sodybos vardo.
Sodybietis yra laisvas kurti sodybos aplinką pagal savo norus, tam nereikalingi jokie leidimai (pastatams, kūdroms ir panašiai).
Taip pat svarbu, kad giminės sodyba negali būti parduota, tik paveldima palikuonių arba, jeigu jų nėra, šeimininko nuožiūra artimų giminaičių.
Giminės sodyba bei joje sukurtos bei užaugintos gėrybės atleidžiamos nuo bet kokių, tame tarpe žemės, mokesčių.
Ingrida (ištrauka iš čia)


2017 03 20

Ruošiantis artėjančiam giminės sodybų kūrėjų susitikimui, įvyksiančiam balandžio 8 dieną, dalinamės Giminės sodybų bendruomenės asociacijos pateikta medžiaga giminės sodybų įstatymo tema. Dokumentus atsiversti galite čia.


2017 03 14

Giminės sodybų kūrėjų susitikimas

Balandžio 8 dieną numatomas kitas giminės sodybų kūrėjų susitikimas.
Tęsiant vaizdinį Lietuvai parinktos temos: giminės sodybų įstatymas, kas apie įstatymą kalbama V.Megre knygose bei vaikai – švietimas, kaip galime prisidėti prie laimingos vaikų dabarties, ateities, nauja civilizacija.
Informaciją tikslinsime.


Mes pasiruošę nuoširdžiai dalintis su jumis savo atradimais ir įžvalgomis ne tik virtualioje erdvėje. Susidomėjusius kviečiame dalyvauti „Giminės sodybų žinyčios“ užsiėmimuose, šventėse, sueigose, „Darnos mokyklos“ stovyklose. Būsime dėkingi, jei skirtumėt 2% gyventojų pajamų mokesčio Šventasodžio giminės sodybų gyvenvietės vystymui bei tolimesniam vizijos įgyvendinimui.

Rekvizitai: Asociacija Šventasodžio sodžiaus bendruomenė
Kodas: 303738876
Adresas: Paukščių Tako g. 45, 14262 Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav.
Sąskaitos nr.: LT664010051004092802